Są sprawy ważniejsze niż dyskomfort – Bartosz Charlak