Mieczysław Krause: Brwiami pokazuj ludziom ich wartość