LEKCJA 5. Czas i cele – co mają ze sobą wspólnego?