Symptomy świadczące o zbliżającym się wypaleniu zawodowym