W interesach nie ma przyjaciół – czy aby na pewno?