Renata Mesjasz – lider wśród nauczycieli, nauczyciel wśród liderów. Część II