Prof. Leszek Balcerowicz o roli sprzedaży bezpośredniej na rynku pracy