Czy można działać jednocześnie w kilku firmach? Część druga