Komitet Dnia Sprzedaży Bezpośredniej uzyskał osobowość prawną