Zastosuj prawo przyciągania, aby być lepszym liderem – Brian Tracy