X, Y, Z, czyli ABC rekrutacji (artykuł konkursowy)