Wyzwania współczesnego rynku pracy, a oferta firm MLM.