Wyniki konkursu noworocznego – „Wydarzenie najważniejsze dla branż MLM/DS w 2013 roku”