Świadomość społeczna kluczem w komunikacji – cz. 2