Sprzedaż bezpośrednia wzrosła o 4 proc. w 2013 roku