PSSB informuje – konsument coraz bardziej świadomy swoich praw