„Przyszłość Sprzedaży Bezpośredniej” – konferencja PSSB w Warszawie