Prawie sto tysięcy głosów! Managerowie września biją kolejne rekordy.