Polka potrafi – mama w roli głównej – Karolina W Pułjan

Macierzyństwo uczy nas dobrej organizacji życia. To z kolei przekłada się dodatnio na prowadzone przez nas biznesy, m.in. w Multi Level Marketingu.