Pod naszym patronatem – IX Akcja Krwiodawcza „Dla Życia” we Wrocławiu