OLGA KUŚNIERCZYK-MILEWSKA – JAK ROZMAWIAĆ Z KLIENTEM?