Okiem praktyka – Dlaczego network marketing musi być ściśle połączony z rozwojem osobistym?