Nowa funkcja w naszej redakcji – zastępca redaktora naczelnego