Firmy, managerowie i produkty grudnia – podsumowanie rankingów