MOTYWACJA i NASTAWIENIE – czyli co zrobić, żeby nam się tak chciało, jak nam się czasem nie chce. Cz.1.