MLM PRZYSZŁOŚCI, CZYLI CO MOŻE SIĘ WYDARZYĆ W CIĄGU NAJBLIŻSZYCH 10 LAT