Mieczysław Krause: 11 tysięcy dziewic i jeszcze 400