Marketing wielopoziomowy we Francji, czyli La vente multiniveaux