LEKCJA 4. Czy zapisane i wypowiedziane cele mają dodatkową moc?