LEKCJA 3. Czy odpowiednie sformułowanie celów ma realny wpływ na ich realizację?