LEKCJA 1. Nastawienie i cele – co mają ze sobą wspólnego?