Konwent Przewodniczących Studenckiego Forum Business Centre Club – relacja