Kongres KONSUMENT 2015 – ustawa konsumencka jest nieprecyzyjna