„Jednym zdaniem” – Marlena Mendelewska, Agrabla sp. z o.o.