InWay rusza z sesją „Rekrutacja i rozwój struktury”!