Golden Drop w mediach – między faktem, interpretacją a opinią. Cz. 1