Facebook narzędziem codziennej pracy – poradnik Managera MLM. Część 1 – popularyzacja