„Demokracja według wagi” – wyniki badania opinii publicznej