Rady trenera sprzedaży, cz. 3. Pracownik, klient, inwestor i dostawca