Charyzmatyczny lider MLM – Dominik Skoczek – odkrywa przed nami swoją historię