"Biznes tradycyjny a marketing sieciowy- doświadczenia praktyka"