Behawioralna kontrola dynamiki procesu komunikacji