Badania społeczne w służbie marketingu sieciowego – bezrobocie w Polsce