AGNIESZKA SIECZKOWSKA-KLIMEK – WYKORZYSTAŁA SZANSĘ