26 historii sukcesu + jedna. Książka – narzędzie motywacyjno – rekrutacyjne