2015 – dziękuję za wszystkie cenne lekcje. 2016 – jestem gotów!